Translate/Перевести

ДА 500-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ

Часопіс Родне слова 2017 № 5


1 Будзько, І. У. Лінгвістычныя і тэксталагічныя асаблівасці пражскіх выданняў Францыска Скарыны / Ірына Будзько // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 13—17. 
2 Гаранін, С. Л. Перакладное рэлігійнае пісьменства Вялікага княства Літоўскага ў кантэксце літаратурных традыцый і духоўных пошукаў эпохі Адраджэння / Сяргей Гаранін // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 7—12. 
3 Герасімаў, Г. Асаблівасці сюжэтнага ўвасаблення вобраза Францыска Скарыны ў беларускім жывапісе другой паловы XX — XXI ст. / Глеб Герасімаў // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 57—61. 
4 Дашкевіч, А. Францыск Скарына — беларускі асветнік і першадрукар : вусны часопіс (7—8 класы) / Алена Дашкевіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 70—74
5 Дашкевіч, Т. Імя і справа: Францыск Скарына : гульня (9—10 класы) / Таццяна Дашкевіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 79—80. 
6 Дзядова, А. С. Францыск Скарына як прэцэдэнтнае імя ў беларускай лінгвакультуры / Алена Дзядова, Кацярына Півавар // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 34—38. 
7 Жаўняровіч, П. П. "Беларусь вытрымала экзамен перад Еўропай" : публіцыстычны вобраз Францыска Скарыны ў эсэ Уладзіміра Караткевіча / Пятро Жаўняровіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 26—29. 
8 Казачэнка, І. Дарогамі першадрукароў : вэб-квэст (9 клас) / Ірына Казачэнка // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 67—68. 
9 Казека, А. Жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны : тэставая работа (9 клас) / Ала Казека // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 83. 
10 Казека, А. "І вечным застанецца слова" : інтэлектуальны рынг (9—10 класы) / Ала Казека // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 81—82. 
11 Карпечына, Т. Вобраз Францыска Скарыны ў беларускай літаратуры : урок-праект (11 клас) / Таццяна Карпечына // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 69. 
12 Кірушкіна, М. Адметнасці ўвасаблення вобраза Францішка Скарыны ў беларускай паэзіі XX — пачатку XXI ст. / Марыя Кірушкіна // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 39—41. 
13 Липай, Т. П. Влияние общественного мнения на процесс стигматизации ребенка в образовательном пространстве / Т. П. Липай // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 34—36. 
14 Маркоўка, Ю. Стварэнне адукацыйнага комікса : комікс-біяграфія Францыска Скарыны / Юлія Маркоўка // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 84—88. 
15 Мельнікава, А. М. Нацыяахоўная функцыя беларускай літаратуры / Анжэла Мельнікава // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 42—44. 
16 Паўлавец, Д. Д. Свет роднай мовы, абуджаны і натхнёны Скарынам / Дзмітрый Паўлавец // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 3—7. 
17 Петрашкевіч, М. Асветнік беларускай зямлі : гульня (8—11 класы) / Марына Петрашкевіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 75—78. 
18 Пікулік, А. М. Скарынаўскія традыцыі ў беларускім кірыліцкім кніжным мастацтве XVI—XVIII стст. / Алена Пікулік // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 51—56. 
19 Прыгодзіч, М. Р. Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны / Мікалай Прыгодзіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 20—22. 
20 Сурыновіч, С. У. Свядомая ці неўсвядомленая памылка Францішка Скарыны / Сяргей Сурыновіч // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 23—25. 
21 Тананушка, К. А. Беларускія пераклады Новага Запавету (XX — пачатак XXI ст.) / Кір Тананушка // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 45—48. 
22 Трус, М. В. "Францішк Скарына": гісторыя адной паштоўкі / Мікола Трус // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 62—63. 
23 Чамярыцкі, В. А. Пра нацыянальнае самавызначэнне Францішка Скарыны / Вячаслаў Чамярыцкі // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 18—19. 
24 Чжоу Цін Эвалюцыя форм кітайскай кнігі ад першабытнасці да Сярэднявечча / Чжоу Цін // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 89—94. 
25 Штэйнер, І. Ф. Не сёння напісанае чытаю сёння : кніга перастварэнняў "Францыск Скарына. Маем найбольшае самі" Алеся Разанава / Іван Штэйнер // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 30—33. 
26 Шчасная, К. Д. Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : комплексныя заданні (9 клас) / Кацярына Шчасная, Юрый Врублеўскі // Роднае слова. - 2017. — № 5. — С. 64—66.


Список сгенерирован ALIS WEB

Читать журнал